Per Toppe © 2011

                                                                                                                      kvalitet fra frø til fat 

toppegard.no

Bonde Per Toppe                                                                 

Mob:40489926                                                                                                                                       Epost: per@toppegard.no

 

Livdyr fakta

Livdyr er dyr som blir solgt fra et gårdsbruk til et annet for å gå inn i besetningen der.  Dyret blir solgt til liv, som vi sier.  De vanligste dyrene vi selger er drektige kviger og avlsokser.  Noen ganger selger vi årskviger også.

Herefordene våre er 100% ren rase og dyrene blir levert med stambokbevis som utstedes av Norsk kjøttfeavlslag.

Vanlig prosedyre er at Nortura står for transport og oppgjør av dyret. Veterinær kommer og sjekker dyrets helsetilstand og eventuelle drektighet og utsteder helseattest innen 2 uker før salg.