Historikk


Min oldefar, Hans Toppe, kjøpte gården i 1908. Som en kuriositet kan vi nevne at det var samme året som den første traktor, eller maskinplog som de kalte det de første årene, kom til Norge, nærmere bestemt til Dønna i Nordland.  Det skulle gå hele 84 år før første traktor kom til Nordre Toppe gård, bruk nummer 1!

Oldefar vokste opp på nabobruket og hadde odel på det, men siden det var 23 års aldersforskjell på ham og hans yngste bror hadde han ikke tid til å vente på å overta farsgården.  Da ble det til at han kjøpte denne gården. 

Fra gammelt av var det to gårder på Toppe - Sør Toppe og Nordre Toppe.  Etter diverse utskftinger var det på det meste seks gårder på Toppe, tre i sør og tre i nord.  Men nå er vi tilbake til to gårder som er i drift, en på Sør Toppe og en på Nordre Toppe.

År 1728:  Nordre Toppe gård blir kjøpt fri fra Allehelgenskirken.

År 1881:  Innmarksutskiftning på Nordre Toppe.  Våningshus, gjødselskjeller, løe og fjøs flyttes til dagens beliggenhet.  Våningshuset var to stuer som ble flyttet sammen til et hus og de bygde kjøkken og gang imellom.  Et typisk Vestlandshus på den tiden.  Min tippoldefar, Karl Johan, var bygdens byggmester og satte opp bygningene.  Han bygde også skolehuset på Toppe i 1894.  Hans Rasmussen Toppe, kalt Kroka-Hans'n, eier gården på denne tiden og han velger å sette huset oppå Korlabekken for å ha tilgang til vannkraft for verksted i kjelleren.

 

År 1886:  Kroka-Hans'n skiller ut halvparten av gården til søsteren sin, Anna, som sammen med sin mann bygger nytt tun nord for det eksisterende.

År 1908:  Oldefar, Hans Karlsen Toppe, kjøper gården fra svigersønnen til Kroka-Hans'n som nå eier gården.  Denne svigersønnen drar til Amerika med kone og sju små barn.  Oldefar betaler kr 4.500 for bruket. (Den nevnte traktoren på Dønna kostet kr 6.000).

År 1943:  Bestefar, Karl Johan Toppe, kalt Kalle, overtar bruket.  I hans tid blir løe rustet opp.  Tre siloer blir bygget og et nytt våningshus.

År 1980:  Min far, Harald Martin Toppe, overtar bruket.  Ny driftsbygning blir bygget i 1990/91 med to store tårnsiloer.  Traktor kommer til tuns våren 1992, en Fiat 566.  Til da hadde fjordingshesten gjort jobben.  I 1997 blir det gjort makebytte med Bergen tomteselskap der bruket får tilbake ca halvparten av innmarken som ble delt vekk i 1886.  I retur får Tomteselskapet  utmark i nord for boligutbygging.

År 2006:  Jeg overtar bruket sammen med min kone Helen etter å ha drevet siden 2003.  "Ny" traktor, Massey Ferguson 382, kommer til gards sommeren 2007.  To sauer blir kjøpt inn fra Hitlandsbakkane i 2004 og sauer er tilbake på gården for første gang siden 1960-tallet.

År 2010:  Vi bygger på det gamle våningshuset.  En ny fløy på 60m2 blir bygget ved siden av orginalhuset for å bevare den gamle fasaden. En tørrmur på 16 x 3,20 meter blir murt som fasade på nybygget.  Muren blir ferdigstilt våren 2013 etter 15 måneders muring.  Steinen kommer hovedsaklig fra en gammel bakkemur på Nyborg, sju lastebillass.  Terrasse blir også bygget i naturstein med en steingard som gelender og nedstøpt Oppdal bruddskifter som platting.

I forbindelse med nybygget flyttes bekken vekk fra huset.  Ikke har vi dratt nytte av vannkraften de siste hundre år som Kroka-Hans'n gjorde, eller tenkte å gjøre, og ved flommen i september 2005 var det ikke særlig praktisk å ha et elveløp under huset.  Så det er en stor lettelse nå å ha bekken i Ø600 rør sør for huset!

I 2010 blir det også montert ny møkavisp i gjødselkjelleren som revolusjonerer omrøring av møk. Den erstatter den tidligere vispen med el.motor som var ett helseslet å bære inn og ut av fjøset. 

 

Per Toppe © 2013

                                                                                                                      kvalitet fra frø til fat 

toppegard.no

Bonde Per Toppe                                                                  Mob: 404 89 926                                                                   Epost: per@toppegard.no