Ved                                                   -totalprodusert på Toppe

 

 

 

På Nordre Toppe gård har vi produsert ved i generasjoner. Gården har store forekomster av lauvtrær; hovedsaklig bjørk, ask og rogn.  Dette er ypperlig til brensel. Innslag av hassel, alm og osp er her også.  Osp egner seg dårlig til brensel.  Interessant er det at ask vokser kun på østsiden av bruket, bjørk stort sett kun på vestsiden.  Dette har med at ask er en varmekjær tresort.

Vi har også mye brake (einer) på gården.  Den brenner godt og gir fra seg en god lukt ved forbrenning, men brenner fort og etterlater seg mye aske. Braken stjeler mye beiteland og vi har vedvarende beiteryddingsprosjekter. Noe gran er her også etter storplantingen på 1950-tallet. 

Veden blir hugget fra november til mars og for å ta ut større kvanta, er vi avhengig av frost og helst litt snø. Med vårt bergenske kystklima med sporadiske og kortvarige minusgrader, blir vedfellingen utført i korte og intense økter. Slik er det å være vestlandsbonde.

De felte trærne blir vinsjet og transportert til gårdstunet. I mars/april er det tid for kapping og kløyving. Så blir veden lagret for tørking. I slutten av august er veden normalt klar for brenning.

Kunden kan velge mellom å få veden levert i 60 liters sekker eller i storsekk/"løs vekt".

 

Per Toppe © 2011

                                                                                                                      kvalitet fra frø til fat 

toppegard.no

Bonde Per Toppe                                                                 

Mob:40489926                                                                                                                                    Epost: per@toppegard.no